Activitate didactica30 brevete de inventie si 4 marci

Membru al unor societăţi ştiinţifice 27 Societati din Romania si 3 internationale

Activitatea didactică:
- 1990 – 2005: Principala activitate didactică a desfăşurat-o la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, unde a predatcursuri la care a ţinut şi lucrările practice şi seminariile aferente pentru facultatea de Ştiinţe ale Naturii la disciplinele: Fiziologie vegetală, Ecofiziologie, Fotosinteză, Poluare şi protecţiei mediului, Epurarea apelor uzate, Legislaţie în protecţia mediului, Management ecologic şi economia mediului.
- 1992-1997: Universitatea Ecologică Bucureşti, Facultatea de Psihologie, a predat şi condus lucrări de licenţă la disciplinele de Biologie, Energetica formelor, Fitoterapie.
- 1995 – 2009: Universitatea de construcţii Bucureşti - Departamentul pentru pregă-tirea personalului didactic, studii postuniversitare de specializare în educaţie tehnologică, unde a condus 20 lucrări de disertaţie şi de gradul 1 în domeniul Educaţiei de mediu şi Poluare.