Functii indepliniteÎn activitatea ştiinţifică:

1962 – 1968: Biolog principal la Institutul de Studii şi Cercetări pentru Celuloza, Stuf, Hârtie, la atelierul Tehnologia Sulfului – Şef colectiv de Hidrobiologie.
1968 – 1976: Biolog principal la Institutul de Studii şi Proiectări pentru Gospodărire Comu-nală la laboratorul de biologie şi microbiologie pentru ape de alimentare şi ape uzate.
1976–1990: Institutul Central de Biologie – Institutul de Ştiinţe Biologice Bucureşti
1977-1990 – Cercetător principal gr. III,
1990-1991 - Cercetător principal gradul II
1991-2006: Centrul de Cercetări pentru Tehnologii Ecologice şi apoi Institutul de Ecologie Aplicată Bucureşti
1991-1992 – Cercetător principal gradul II,
1992-2006 – Cercetător princial gradul I.

În activitatea didactică:

1991 – 2005 – Universitatea „Ovidius” Constanţa, la Facultatea de Ştiinţe ale Naturii - 1991-2001 – conferenţiar,
2001-2005 – profesor universitar.

1992-1997 – Universitatea Ecologică Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Cognitive

1995 – 2009: Universitatea de construcţii Bucureşti - Departamentul pentru pregătirea perso-nalului didactic, studii postuniversitare în domeniul tehnologiilor de mediu.

2007-2008 – Formator pentru mediu – Programul Phare – Educaţie de mediu şi Biotehnologie.

În activitatea administrativă:

1977 - 1980 – Institutul de Ştiinţe Biologice Bucureşti, Şef colectiv Protecţia Mediului
1980 - 1990 - Institutul de Ştiinţe Biologice Bucureşti, Şef colectiv Biomasă, Fotosinteză, Evoluţionism
1991-1995 - Centrul de Cercetări pentru Tehnologii Ecologice - Şef laborator Biosenzori
1995- 1998 - Centrul de Cercetări pentru Tehnologii Ecologice - Şef laborator Fenomene energo-informaţionale în ecosisteme

1998 – 2001 – Institutul de Ecologie Aplicată - Şef laborator Surse neconvenţionale de energie.
2001 – 2003 – Director General al Institutului de Ecologie Aplicată
2003-2005 – după privatizarea IEA, Director ştiinţific.