Premii, medalii si distinctiiD-na prof. Dr. Mărioara GODEANU a primit, de-a lungul timpului, numeroase premii și distincții, ce apreciază la justa sa valoare o activitate de-o viață, desfășurată sub semnul excelenței.

25 medalii de aur
15 medalii de argint
9 medalii de bronz
Premiul Academiei Romane „Emanoil Teodorescu”
Premiul de excelenta al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania
Premiul special INGO „SOCIOPOLIS al Ucrainei la al 54-lea Salon Mondial de Invenţii, Cercetări şi Noi Tehnologii, Bruxelles Eureka-Belgia

1977 – Premiul II la Cântarea României pentru „Sisteme biologice de epurare biologice a apelor”.
1983 - Medalia Muncii – Decret Prezidenţial nr. 118
1987 - Premiul Flacara – pentru „Atestarea fenomenului de biocomunicaţie între plante”
1980 - Premiul Academiei Române „Emanoil Teodorescu” pentru grupul de 5 brevete
„Procedee şi instalaţii noi de epurare biologică”
1992 - Medalie de argint- Al 20-lea Salon Internaţional de Invenţii şi tehnologii noi –Geneva- Elveţia pentru „Sisteme biologice de epurare a apelor uzate”
1992 - Medalie de aur şi menţiunea guvernului maghiar pentru „Ecologie”
1992- Medalie de aur la Salonul Internaţional de inventică şi idei noi Jena 92-Nurenburg-Germania pentru”Sistem ecologic”
1992 – Marele Premiu al Salonului Internaţional Jena 92 – Nürnberg-Germania pentru „Sistem Ecologic”
1992 - Medalie de aur la al 41-lea Salon Mondial de Inventică –Bruxelles-Eureka 92 –Belgia pentru „Sistem ecologic integrat de tratament al apelor”
1992 - Medalia de aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) – Bruxelles- Eureka 92 – Belgia pentru „Sistem ecologic integrat de epurare biologică”
1993 - Medalia de argint la Salonul Internaţional de inventică şi idei noi Jena 93 – Nürnberg -Germania pentru „Procedeeu de curaţire a cianurilor din ape uzate”
1994 – Medalia de aur la Salonul Interanţional de Invenţii şi de Noi Tehnologii- Iaşi –România pentru ”Sisteme ecologice de protecţia a mediului”
1994 – Brevet nr.53 -Inventator de elită clasa I-a Iaşi – România acordată de Comisia de inventică a Academiei Române şi Societatea inventatorilor din România – pentru „Invenţii de depoluare”
1994 - Medalia de Aur Henry Coandă cl I-a La Salonul Internaţional de Invenţii şi Tehnologii noi Iaşi – România pentru „Merite deosebite în creaţia tehnică”
1995 – Membru de Onoare al Asociaţiei Naţionale a Femeilor cu Diplomă Universitară din România ANFDUR – Bucureşti- România.
1996 – Medalie de argint la al 24-lea Salonul Internaţional de Invenţii - Geneva –Elveţia, pentru „Metode „in vitro” pentru conservarea şi utilizarea Pistiei stratiotes”
1996 - Medalie de aur la al 24-lea Salon Internaţional de Invenţii- Geneva – Elveţia pentru „Procede de valorificarea fitomasei acvatice”
1996 – Medalie de argint la Salonul Internaţional de idei şi Tehnologii noi Jena 96 – Nurenburg,Germania pentru „Instalaţie de purificarea apelor uzate”
1996 – Medalie de aur la Slonul Internaţional de Invenţii, Idei şi Noi tehnologii – Jena 96 Nurenburg- Germania pentru „Microsensor folosit în umiditatea solului”
1996 – Medalie de bronz la Salonul Internaţional de Invenţii, Ideii şi Noi Tehnologii –Jena 96 – Nürnberg -Germania pentru „Produse ecologice de hrană”
1996 – Medalie de aur cu menţiunea specială a juriului la al III-lea Salon Internaţional al Invenţiilor, Cercetării şi Transferului Tehnologic- „Inventica 96” Iaşi-România pentru „procedeeu de refacerea „in situ” a solurilor deteriorate prin reziduri petroliere”
1996 - Medalie de aur la al III-lea Salon Internaţional al Invenţiilor, Cercetării şi Transferului Tehnologic- „Inventica 96” – Iaşi – România pentru „Cromostimulator fotonic”
1997 – Premiul „Ing. Elisa Leonida Zamfirescu” şi Diploma de Onoare acordat de Confederaţia Naţională a Femeilor din România şi Muzeul Tehinic „Prof.ing.Dimitrie Leonida” –Bucureşti –România –pentru „Merite deosebite în promovarea ştiinţei şi tehnicii româneşti”1994
1998 – Medalie de aur la al 47-lea Salon Mondial de Invenţii ,Cercetare şi Noi Tehnologii, Bruxelles-Eureka 98 –Belgia pentru „Noi produse naturale utilizabile în cosmetica terapeutică”
1998 – Medalie de bronz la al 47-lea Salon Mondial de Invenţii, Cercetare şi Noi Tehnologii, Bruxelles- Eureka 98- Belgia pentru „Instalaţie, mediu de cultură şi modalităţide utilizare a biomsei de Spirulina platensisîn economie”
1998 – Diploma „Inventica 98” acordată de Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, Asociaţia Română pentru Ştiinţele Vieţii „PROBIOS” pentru „Calitatea invenţiilor şi aportul adus ştiinţei romanesti
1999 – Diploma de onoare acordată de Ministerul Apărarii Naţionale –România pentru „Contribuţia adusă la dezvoltarea tehnicii” la Baza 122 Bucureşti –România (Instalaţia tip piramidă de epurare a apelor zootehnice şi obţinerea de răsaduri)
1999 – Diploma de fidelitate şi Placheta jubiliară 50 de ai a revistei Ştiinţă şi Tehnică pentru „Dăruire, pasiune şi competenţă, pentru sacrifii şi vicisitudini îndurate întru numele revistei Ştiinţă şi Tehnică. Bucureşti, România.
2000 – Diploma de Onoare la Simpozionul Internaţional Avantajele strategice ale Tehnologiei informaţionale şi Trasferul de Tehnologie, Chiminform Data –Bucureşti-România pentru excelenta lucrare”Tehnologie microbiană de depoluare a solurilor impregnate cu ţiţei”
2000 – Diploma de Onoare şi Medalia aniversară a Universităţii „Ovidius” Constanţa –România pentru „Activitatea depusă la împlinirea a 10 ani de la înfiinţarea Universităţii.
2000 - Brevetul şi Medalia aniversară a Societăţii Ateneul Român - Universitatea Ecologică pentru „Activitatea depusăîn slujba învăţămâtului superior particular-fondat de Universitatea Ecologică din România”.
2000 – Diploma de merit la Salonul Cercetării acordat de Guvernul României şi Agenţia Naţională pentru Ştiinţă,Tehnologiei şi Inovare pentru realizările de înaltă ţinută ştiinţifică tehnică şi tehnologică prezentate la TIB 2000” Bucureşti-România.
2000 – Placheta de aur 2000 SUA- pentru contribuţii în Cercetare Dezvoltare de la WHO s WHOO of Professional and Business Women SUA
2001- Medalia de aur la Salonul Internaţional de Invenţii, Geneva-Elveţia pentru „Vortexarea ca tehnologie de producţie a biostimulatorilor vegetali.
2001 – Medalia de argint la al 50-lea Salon Mondial de Invenţii, Cercetări şi noi Tehnologii Bruxelles Eureka 2001- Belgia, pentru „Microsensor de stabilire a umidităţii solului”
2001- Medalie de bronz la al 50-lea Salon Mondial de Invenţii, Cercetări şi Noi Tehnologii, Bruxelles Eureka 2001-Belgia, pentru „Reconstrucţia „in situ” a solurilor distruse de reziduuri petroliere”
2002- Medalie de bronz la al 51-lea Salon Mondial de Invenţii, Cercetări şi Noi Tehnologii Bruxelles Eureka 2002- Belgia, pentru „Compoziţie pentru produse cosmetice cu efect terapeutic”
2002- Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler – Preşedintele României pentru „Contribuţia deosebită în activitatea de cercetare ştiinţifică şi inventică, recunoscute pe plan naţional şi internaţional” decret nr 182/2002 – Bucureşti-România.
2003 – Trofeul Creativităţii - ed II-a Bucureşti loc 9 secţiunea Institute de Cercetare/Invăţământ, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – OSIM România pentru activitatea de protecţie a proprietăţii industriale.
2004 – Medalie de bronz la Salonul Internaţional de Invenţii – Geneva –Elveţia pentru „Compoziţie pentru produse cosmetice cu efect terapeutic”.
2004 – Premiul pentru „Fitoterapie” oferit de rev. Lumea Misterelor” Bucureşti –2 România
2004 – Diplomă de excelenţă, Cupa şi placheta Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România pentru contribuţia adusă la desfăşurarea celui de al III-lea Congres al AOŞR „Apa un miracol”
2005 – Medalia de argint la Salonul Naţional de invenţii, cercetare ştiinţifică şi tehnologii noi, cu participare internaţională „Inventika 2005” pentru „Implicarea apei PI în refacerea solurilor deteriorate prin reziduuri petroliere”
2005 – Brevet Heny Coandă Cl. I - Medalie de aur la Salonul Internaţional de Inventică Bucureşti –România pentru „Activitate deosebită în creaţie tehnică”
2005 – Meritul Ştiinţific Inventica 2005 la Salonul Internaţional Inventica 2005 Bucureşti – România, pentru „Contribuţii deosebite aduse dezvoltării ştiinţei”
2005 – Premiul special INGO „SOCIOPOLIS al Ucrainei la al 54-lea Salon Mondial de Invenţii, Cercetări şi Noi Tehnologii, Bruxelles Eureka-Belgia, pentru „Forme de Spirulina platensis (Nordst)Geitl. şi mediu de cultură”
2005 – Medalie de aur cu menţiune la al 54-lea Salon Mondial de Invenţii, Cercetări şi Noi tehnologii, Bruxelles – Eureka 2005 – Belgia, pentru „Formă de Spirulina platensis (Nordst)Geitl, mediul de cultură procedeu şi instalaţie în flux continuu”
2005 – Medalie de aur cu menţiune la al 54-lea Salon Mondial de Invenţii, Cercetare şi noi tehnologii, Bruxelles – Eureka 2005 –Belgia, pentru „Formă de Spirulina platensis(Nord)Geitl şi mediul de cultură, procedeu şi instalaţie de cultivare în flux continuu
pentru obţinerea de biomasă”
2006 – Medalie de aur la Salonul Internaţional de Invenţii Geneva – Elveţia 2006 pentru „Cromostimulator fotonic”
2006 – Diploma şi Plachetă din partea Universităţii „Ovidius” Constanţa cu prilejul aniversării a 45 de ani de la înfiinţarea Universităţii.
2006 – Diploma de excelenţă acordată de Academia Dacoromână – Centrul Cultural Unesco „Ionel Perlea”, pentru „Remarcabila contribuţie la cel de al XII-lea Simpozion Naţional de Terapii Alternative şi Complementare „- Slobozia - Jud Ialomiţa 2006.
2006 – Diploma pentru contribuţii la sesiunea „Strategii XXI” – organizată de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti pentru lucrarea”Consideraţi asupra Gânditorului de Hamangia făcute de V.Droj, artist plastic român”
2007 – Diploma pentru contribuţii la sesiunea de comunicări ştiinţifice „Strategii XXI – Spaţiul Sud-Est European în conceptul Globalizării” – acordat de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”- secţiunea Acţiuni energo-informaţionale – Bucureşti .
2007 – Diploma şi Placheta de Aur , conferită de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România pentru membru fondator al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.
2007 – Diploma de onoare şi Placheta acordată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - Universitatea Valahia din Târgovişte cu ocazia aniversării a 15 ani de la înfiinţare.
2008 – Medalia de aur obţinută de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului –Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică la Salonul Internaţional de Invenţii şi Tehnologii noi –Inventika 2008 Bucureşti –România, pentru „Compoziţie ecologică complexăcu apă PI utilizabilă în refacerea terenurilor agricole deteriorate sau a solurilor contaminate cu substanţe organice” Osim CBI 2007 – A00683.
2008 – Premiul SIR- Societatea Inventatorilor din România - Diploma şi Cupa, pentru invenţiile prezentate la Salonul Internaţional „Inventika 2008” Bucureşti – România.
2008 – Placheta aniversară de la Fundaţia „Dan Voiculescu” pentru Dezvoltarea României cu prilejul Salonului Internaţional Inventica 2008.
1976 – Membru fondator si titular al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania
2008 - Membrul Academiei Naţionale de Ecologie din Chişinău.
1979-1988 - 6 premii pentru filme ştiinţifice primite la diferite concursuri în Brazilia, Spania, Jugoslavia, Slovenia, Ungaria şi România.
2009- Premiul de excelenţă „Zonta Club 2009” pentru performanţa atinsă în activitatea şi contribuţia la avansarea statutului femeii în societate