Principalele realizari stiintificeSintetizând din activitatea diversă desfăşurată în aceşti ani, putem spune că d-na prof. Dr. Mărioara GODEANU a abordat următoarele direcţii principale de cercetare:
A- Tehnologii de cultivare şi valorificare a vegetaţiei din delta Dunării.
B- Tehnologii de epurarea apelor uzate orăşeneşti şi industriale.
C- Cercetarea fenomenelor de graniţă – energoinformaţionale în structurile vii şi nevii.

1. Domeniul „Ecologia, ecofiziologia, fitosociologia şi hidrobiologia (acvacultura plantelor acvatice şi palustre din Delta Dunarii)”
- a realizat prima lucrare de anvergură privind asociaţiile vegetale, acvatice şi palustre din Delta Dunarii.
- a cartat producţia de stuf din delta Dunării valorificabilă în condiţii de exploatare raţională pe o perioadă de 9 ani (1962-1973).
- a evidenţiat modificările suferite de fitocenozele acvatice sub influenţa amenajarilor hidrotehnice.
- a realizat primele cartări efectuate pe numeroase profile întinse pe zeci de kilometri asupra vegetaţiei deltei Dunării.

2. Domeniul “Biologia si ecologia organismelor din ape de alimentare şi din ape uzate; epurarea apelor uzate”.
- a realizat noi tehnologii de epurare cu ajutorul plantelor ca şi instalaţiile specifice de epurare.
- majoritatea brevetelor realizate pe problematica de epurare prin mijloace biologice i-au adus numeroase premii internaţionale, medalii de aur şi de argint la saloane internaţionale de invenţii.
- pentru primele cinci brevetele din acest domeniu a obţinut premiul Academiei Române “Emanoil Teodorescu” în 1980.
- pentru fundamentarea cercetărilor de epurarea apelor uzate cu ajutorul macrofitelor emerse, a realizat nu mai puţin de 20 staţii pilot, amplasate în multe oraşe mari ale României. La acestea, a condus cercetări numeroase şi de o deosebită complexitate, cum sunt cele pe probleme de ecologie, fiziologie, biochimie, ultrastructură precum şi relaţia plante – apă, ritmul de colmatare, agregate de recoltare a plantelor, influenţa asupra mediului ambiant. Rezultatele cercetărilor au condus la realizarea a numeroase brevete.
- a transpus în tehnologii noi o serie de cercetări legate de creşterea şi valorificarea Spirulinei, care s-au materializat în 4 tehnologii de cultivare ( pe ape minerale, termominerale şi pe ape de mare (Marea Neagră) şi a creat 6 tehnologii de valorificare a Spirulinei (în domeniul alimentar, farmaceutic), cu utilizări în terapia umană şi animală, ca şi tehnologii noi de extracţie a pigmenţilor din biomasa vegetală, crearea de sucuri proteice naturale, de concentrate proteice, îngrăşăminte naturale.

3. Domeniul “Cercetarea fenomenelor de graniţă – energo informaţionale în structurile vii şi nevii”
- a evidenţiat fenomenul de comunicare între diversele structuri vii folosind metodologii moderne (tehnica de înregistrare a semnalelor electrice şi identificarea lor, tehnica vizualizării în infraroşu şi înregistrarea pe peliculă fotografică şi video, tehnica testelor de toxicitate).
- a evidenţiat pentru prima dată sunetele plantelor în diferite ipostaze prin transformarea lor din domeniul infraacustic în domeniul audibil, fapt ce a constituit o revoluţia în domeniul acestor cercetări de graniţă.
- a introdus testele de cromatografie tip Pfeiffer în cercetările uzuale de fiziologie vegetală în vederea determinării raportului dintre factorii interni ai organismelor vegetale şi factori din mediul extern. Împreună cu exploratorul Teodor Negoiţă a aplicat această metodă pentru prima dată la plante şi animale vii colectate dincolo de cercul polar arctic şi antarctic.
- a utilizat metoda electrografică pentru evidenţierea multor aspecte fiziologice la plante, printre care capacitatea ţesuturilor meristematice de a schimba semnalul electric (polaritatea pozitivă şi negativă).
- a studiat aşa numitul “efect de formă”, cunoscut în mod curent sub numele de efect de piramidă. Pentru aceasta încă din 1985 a intrat în funcţiune o instalaţie tip piramida, construită la scara 1/10 faţă de cea a lui Keops (înaltă de 15 m), pentru epurare şi obţinere de biomasă (este prima instalaţie de epurare din lume, recunoscută şi pe plan mondial). În cadrul acestei instalaţii s-au efectuat numeroase experimentări pentru cunoaşterea tipurilor de energie care determină modificări asupra structurilor vii în special la plante (ritmuri mari de creştere a biomasei, creşterea cantităţii de ADN la plante, modificări histologice, etc). Sub conducerea sa, specialişti reputaţi din diferite domenii au pus în evidenţă schimbarea lungimii de undă pentru diferite culori din spectrul luminos, particularităţi determinate de efectul de piramidă asupra sistemului de cristalizare al unor substanţe, accelerarea procesului de polimerizare al răşinilor expoxidice, accelerarea decantării suspensiilor în lichide bifazice etc.
- a creat un nou domeniu privind “Influenţa formelor geometrice asupra germinării, creşterii, dezvoltării, asupra pigmenţilor clorofilieni şi a structurii histologice la plante” care a deschis un nou capitol în fiziologia şi ecofiziologia vegetală.
- a evidenţiat influenţa formelor geometrice asupra procesului de fotosinteză, factor cu repercursiuni economice importante.
- a studiat influenţa luminii monocromatice asupra plantelor aflate în diferite fenofaze. Pentru aceasta, d-na Godeanu a realizat în colaborare cu un fizician, aparatul “Cromostimulator fotonic” utilizabil în cercetări .
-a iniţiat şi condus cercetări privind modul de creştere a plantelor la bordul navetelor spaţiale.
- a realizat cercetări privind utilizarea fluidelor magnetice pentru stimularea producerii de principii active în plante.
- a iniţiat primele cercetări care vizau evidenţierea „memoriei apei” pentru plante, mai ales în legătură cu efectul de formă.

“Un domeniu important al vieţii mele şi, care corespunde legii biologice, îl reprezintă nepoţelul meu Andrei-Anton Godeanu, care a împlinit patru ani de Sf.Anton şi care este coborâtor direct din pandurii lui T.Vladimirescu, familiile Godeanu şi Achim din Vâlcea. Lumina pe care o aduce prezenţa lui în casă este mai puternica faţă de toate medaliile obţinute!”
Prof. Univ. Dr. Marioara Godeanu