Studii - Prof. Univ. Dr. Marioara Godeanu- Studii generale: Liceul de fete nr. 1, Bucureşti (1952-1955)

- Studii universitare: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Biologie (1956-1961). Am terminat facultatea cu media generală 9,75. Lucrarea de diplomă s-a intitulat “Rolul vitaminei C în organismul animal”.

- Doctorat:
Institutul de Ştiinţe Biologice Bucureşti. În anul 1973 am obţinut titlul de doctor în biologie cu teza „Fitocenozele acvatice şi palustre din Delta Dunării în condiţii naturale şi amenajate” sub conducerea Acad. dr. Ludovic Rudescu.

- Specializări:
Titluri şi grade ştiinţifice: Profesor universitar, C.S. I, Doctor în biologie.